Kort sammanfattning och slutsats:

Idag används AI i alla sociala medier och på olika sätt. Som marknadsförare behöver man vara medveten om dess styrka för att inte tappa mark i branschen. Med olika algoritmer kan de olika aktörerna i sociala medier läsa av och analysera allt ifrån användar- och köpbeteende, förhöja sin och andras kundnöjdhet genom chatbots, anpassa sitt innehåll och helt enkelt tjäna mer pengar. Kraften i att med olika medel göra så att användarna mer och mer finner ett värde av att aldrig ”logga ut” är enorm och idag kan användarna få all sin information utan att göra något annat än att använda sin smartphone. Genomslagskraften är enorm när du kan nå kring 2,77 billioner människor i världen och de olika plattformarna slåss om att vara den mest aktuella kanalen ut. Facebook har bidragit i en revolution med sitt nyhetsspridande och möjligheterna att få ut information snabbt utanför den ibland hårt styrda konventionella media. På Instagram och YouTube har det uppkommit en helt ny yrkesgrupp där de som lyckats bäst nu kan livnära sig på enbart det man delar med sig av. S.k. Influencers blir fler och fler ju fler användare som ansluter sig och man hittar nya sätt att få ut sitt personliga varumärke på.

Effekten av artificiell intelligens är över hela världen. Vi interagerar med AI-teknik varje dag från smartphones till webbplatser för sociala medier. Marknadsförare som använder AI-verktyg har en enorm konkurrensfördel jämfört med dem som inte använder denna teknik. Därför ökar AI i sociala medier inte bara en organisations intäkter, utan ger också en säkrare och roligare miljö för alla sina användare.

Artificial Intelligence Marketing
envelope-o